• મોદીની શપથવિધિ: સોનિયા-રાહુલ રહેશે હાજર, ભોજન કાર્યક્રમ રદ. • મોદીએ શપથવિધિમાં વડોદરાના રાજવી અને 'રંક'ને આપ્યું આમંત્રણ. • 13નો આંકઃ શપથવિધિમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રહો,નક્ષત્રો, ચોઘડિયાનો સંયોગ. • હવે, 'નમો આમ': મુસ્લિમ ખેડૂત થયો મોદી થી પ્રભાવિત.

Hide Main content block

*    R World

*    Big Cinema

*    Cinemax

*    Cosmoplex

*    Galaxy

*    Girnar

*    Rajshree

Place to Visit

Published: 16 August 2013 99128 Hits

In 1892, the Chief Engineer of the British Agency, Sir Robert Bell Booth, renovated Raiya Naka gate and built the ...

Top in Town

Published: 17 August 2013 39910 Hits

Dr Yagnik Road, Rajkot-360005 ...

LATEST VIDEO

HOT DEALS & OFFERS

OUR BOOKS

 

 

WHO'S ONLINE

We have 346 guests and no members online

Discover the best of restaurants,
nightlife, hotels, shops, places to see,
things to do and events in Rajkot at 
Rajkotcityguide.com!