• મોદીની શપથવિધિ: સોનિયા-રાહુલ રહેશે હાજર, ભોજન કાર્યક્રમ રદ. • મોદીએ શપથવિધિમાં વડોદરાના રાજવી અને 'રંક'ને આપ્યું આમંત્રણ. • 13નો આંકઃ શપથવિધિમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રહો,નક્ષત્રો, ચોઘડિયાનો સંયોગ. • હવે, 'નમો આમ': મુસ્લિમ ખેડૂત થયો મોદી થી પ્રભાવિત.

Hide Main content block